De tarieven

Onze klanten betalen voor wat wij doen en niet voor hoe lang wij erover doen. Wij willen tevreden klanten!

Voor onze cliënten hebben wij daarom eenvoudige en goed te controleren tarievenstructuur ontwikkeld.

Wij verzorgen uw administratie al vanaf € 40,00 per maand. Voor dit basistarief verwerken wij voor u jaarlijks tot en met 60 mutaties (verkoop- en/of inkoopfacturen, bank- en kasmutaties), dienen wij de aangifte omzetbelasting per kwartaal in, daarnaast jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting, en ontvangt u van ons na afsluiting van het betreffende boekjaar de balans en winst & verliesrekening.

Bij meer dan 60 mutaties op jaarbasis voor uw financiële administratie hanteren wij op het bovenvermelde basistarief de onderstaande tarievenstructuur.

Financiële administratie (inkoop-, verkoopfacturen,   bankafschriften et cetera)
Mutaties per maand Mutaties per jaar Prijs per jaar Prijs per maand
t/m 160 €   120,00 €  10,00
t/m 260 €   240,00 €  20,00
± 30 t/m 360 €   360,00 €  30,00
± 40 t/m 480 €   480,00 €  40,00
± 50 t/m 600 €   600,00 €  50,00
± 60 t/m 720 €   720,00 €  60,00
± 70 t/m 840 €   840,00 €  70,00
± 80 t/m 960 €   960,00 €  80,00
± 90 t/m 1080 € 1.080,00 €  90,00
± 100 t/m 1200 € 1.200,00 € 100,00

Een eventuele verrekening als gevolg van wijzigingen in de aantallen mutaties, vindt jaarlijks plaats.

Indien u personeel in dienst heeft kunnen wij ook de bijbehorende loonadministratie voor u verzorgen. Bij vaste maandsalarissen bieden wij de volgende tarieven aan: Per bedrijf: € 10,00 per maand, vermeerderd met € 10,00 per werknemer per maand. Hiervoor verzorgen wij de loonstroken, verwerken de journaalpost en versturen wij de aangifte loonheffing.

Voor een zelfstandige zonder personeel (zzp´er) en een eenmanszaak kunnen wij voor € 150,00 per jaar een jaarrekening verzorgen, welke voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit is echter voor de meeste ondernemers geen verplichting. Voor de Besloten Vennootschap (BV) is het wel verplicht een jaarrekening op te stellen en vervolgens de publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Inclusief de aangifte vennootschapsbelasting brengen wij hiervoor € 50,00 per maand in rekening.

Dat een accountant een jaarrekening dient te controleren is een hardnekkig misverstand. Indien aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt, is het niet nodig dat een accountant de jaarrekening dient te controleren.
1.   waarde activa is kleiner dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro;
2.   netto omzet is kleiner dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro;
3.   er zijn minder dan 50 werknemers.

Alle overige (advies)diensten zijn op aanvraag. Graag nodigen wij u uit de uitkomst te vergelijken met het tarief van u huidige administrateur en andere administratiekantoren.

Indien u dit aangeeft kunnen wij per kwartaal aan u factureren. Alle prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting.